0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 73 ครั้ง ]
คณะกรรมการตรวจนิเทศและวางแผนบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยท่านนายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันตำบลป่าก่อดำ ผู้ใหญ่ในพื้นที่ อบต.ป่าก่อดำ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจนิเทศและวางแผนบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "ท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอ รวมพลังพัฒนา"

ในวันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ