0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 719 ครั้ง ]
ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2560องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้จัดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง โดยท่านประธานพิธีได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า ซึ่งในวันที่ 13 เมษายน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะมีการจัดทำ"โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง วันสงกรานต์ล้านนาในภาคเหนือ หรือที่เรียกว่า "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง" เริ่มโดยในวันที่ 13 เมษายน เรียกว่า "วันสังขานต์ล่อง" วันนี้ถือเป็นวันสิ้นสุดศักราชเก่าของชาวภาคเหนือ ซึ่งจะมีการจุดประทัดในช่วงเช้า เพราะมีความเชื่อแต่โบราณว่า เป็นการขับไล่สิ่งเลวร้ายในปีก่อนให้พ้นไป และในช่วงเย็นจะมีงานบุญขนาดใหญ่ นั่นคือการแห่พระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองด้วย ในช่วงนี้จะมีทั้งคนในพื้นที่ และคนต่างจังหวัด มารวมตัวกันอย่างหนาแน่นเพื่อร่วมชมที่ได้ทั้งบุญและความสนุกสนาน จากนั้นจะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่