0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 17 ครั้ง ]
มอบถุงยังชีพและเงินสดให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็นในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอแม่ลาว พร้อมนายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ลาว และหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ากอดำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ท่าขึ้เหล็ก ได้ร่วมมอบถุงยังชีพและเงินสด 500 บาท ให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบให้แก่ นายบุญรัตน์ เกตุแก้ว อายุ 52  ปี บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย