0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 708 ครั้ง ]
โครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุมณีนาถวัดสันต้นม่วงวันพฤหัสบดี ที่ 1 มีนาคม 2561 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินล้านนา (ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ตามปฏิทินไทยภาคกลาง) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่จัดโครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุมณีนาถ สันต้นม่วง พระธาตุมณีนาถหรือพระธาตุสันต้นม่วง ประดิษฐานอยู่ที่วัดสันต้นม่วง หมู่ที่ 3 บ้านต้นม่วง ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โครงการนี้เป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและยังช่วยเผยแพร่ในเชิงวัฒนธรรมแก่นักท่องเทียวหรือประชาชนภายนอกชุมชนอีกด้วย