0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 818 ครั้ง ]
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

- องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ลาว

  • คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลป่าก่อดำ ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นรวงผึ้ง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  • ในช่วงเย็น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล