0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 10 ครั้ง ]
โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา          ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ร่วมกับทางผู้ปกครอง ในส่วนของสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ช่วยกันดำเนินการ "โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา" ในวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒