0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 445 ครั้ง ]
รณรงค์เลือกตั้ง 2562                            องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ขอเชิญชวนพี่น้องพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งตามที่ประชาชนพื้นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง