0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 1,829 ครั้ง ]
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พุทธศักราช 2562               ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2562 อำเภอแม่ลาวได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาว

               องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยท่านนายกสุทัศน์ ศรีจันทร์ คณะบริาหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยท่านนายกสุทัศน์ ศรีจันทร์ ถวายพานพุ่มทอง - พุ่มเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นได้ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในนามของประชาชนอำเภอแม่ลาว