0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 883 ครั้ง ]
โครงการอบรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์วันมาฆบูชา ประจำปี 2560ในวันศูกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 18.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ได้เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม ร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญสมาธิภาวนา เวลา 18.00 น.เวียนเทียนรอบองค์พระธาตุรัตนมหามงคลเจดีย์ ร่วมฟังเทศน์วันมาฆบูชา ประจำปี 2560 โดย พระครูถาวรพัฒนพิมล เจ้าอาวาสวัดผั่งหมิ่น ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ณ วัดโป่งมอญเพื่อจะมีคุณธรรม ใช้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข นำหลักพระธรรมเทศนาของพระพุทธศาสนา เป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุขต่อไป