0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
"ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง ยึดถือวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 947 ครั้ง ]
กิจกรรมทานหาแม่ฟ้าหลวงด้วยวันที่ 18 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำได้ร่วมกันปลูกต้นพุทธรักษา ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ประดับตกแต่งตุงและโคม บริเวณสถานที่ทำงาน และการจัดนิทรรศการพระเกียติสมเด็จย่า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน