0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
archive นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

archive งดรับ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 [เปิดดู 45]