0-5377-8011
0-5377-8225
0-5377-8011
<< เศรษฐกิจมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง เพียบพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน ประชาปลอดโรค >>

นายสุทัศน์ ศรีจันทร์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


โครงการบริหารจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปี 2562 ในพื้นที่ตำบลป่าก่อดำ

โครงการบริหารจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปี 2562

ในพื้นที่ตำบลป่าก่อดำ

ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.