0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
archive งดรับ งดให้

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

archive กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

archive นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

archive งดรับ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 [เปิดดู 63]