0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 54 ครั้ง ]
ลงพื้นที่ทำการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านในระหว่างวันที่ 15 - 22 มกราคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยนายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ได้ลงพื้นที่ทำการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็น การแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน ทั้ง 7 หมู่บ้าน และออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ การดำเนินการเกี่ยวกับโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำได้ดำเนินการในงบประมาณ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ