0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 867 ครั้ง ]
หารือถึงเรื่องไฟฟ้าในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565 ท่านผู้บริหารพร้อมกับผู้อำนวยกองช่าง เข้าพบ นายปณิธาน ภูมิวิชชุเวช ผู้จัดการไฟฟ้าสาขาแม่ลาว และนายบุญถนอม กุมหาชัย หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด ร่วมกันหารือถึงเรื่องไฟฟ้าในเขตพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ