0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

เอกสารดาวน์โหลด
archive แบบคำร้อง แจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

เมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2563

archive แบบคำร้องทั่วไป

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

archive ตัวอย่างการกรอก แบบคำร้อง

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561