0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

วารสาร

archive จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2566 [เปิดดู 21]

archive จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2566

archive จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2565

archive จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2565

archive จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

archive จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

archive จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2564

archive จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2563 [เปิดดู 171]

archive จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

archive จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2562

archive จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

archive จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2562 [เปิดดู 232]

archive จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 [เปิดดู 2]

archive จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.25611

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2561

archive จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2561 [เปิดดู 335]

archive จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2561

archive จดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 01 พฤศจิกายน 2560

archive จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2560 [เปิดดู 109]

archive จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2560

archive จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

เมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560