0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 30 ครั้ง ]
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันที่ 13 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยนายสุริยันตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล คณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช โดยร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณหอประชุมอำเภอแม่ลาว