0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 21 ครั้ง ]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว นำโดยนายชยพล ไพยราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฝ่ายปกครอง ประชาชนจิตอาสา โรงเรียนบ้านโป่งมอญ และประชาชน ร่วมกิจกรรม โดยมีนายธารางกูร สุภาวงค์ ปลัดอำเภอหั้วหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ประธานในพิธี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว , และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านแม่ผง