0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านท่าขี้เหล็ก ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน เจาะบ่อบาดาลกรุบ่อด้วยท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึก ไม่น้อยกว่า 140 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง