0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 29 ครั้ง ]
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2566วันที่ 25 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยนายชยพล ไพยราช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ตามกิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณริมถนนหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ