0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 35 ครั้ง ]
กิจกรรมวิ่ง ParkRun Maelao ล่นเอาม่วนจวนทำบุญ ระยะทางวิ่ง 5.0 กิโลเมตร @สนามหุมล่นตี้แม่ลาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยนายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมวิ่งพร้อมกัน นำวิ่งโดยนายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งมอญเยาวชนในเขตพื้นที่ ในกิจกรรมวิ่ง ParkRun Maelao ล่นเอาม่วนจวนทำบุญ ระยะทางวิ่ง 5.0 กิโลเมตร @สนามหุมล่นตี้แม่ลาว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ