0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 39 ครั้ง ]
โครงการประเพณีลอยกระทงปีงบประมาณ 2567เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยนายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการพนักงานพนักงานส่วนตำบล ฝ่ายปกครองและผู้นำองค์กร พร้อมด้วยประชาชนตำบลป่าก่อดำ ได้ดำเนินการจัดโครงการประเพณีลอยกระทงปีงบประมาณ 2567
ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีที่มีมาแต่โบราณ โดยทั่วไปแล้วจัดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาในวันที่พระจันทร์เต็มดวง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 โดยภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันประดิษฐ์กระทงเล็กโดยประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติประเภทสวยงาม การจัดขบวนแห่กระทงใหญ่พร้อมเทพีนพมาศการแสดงด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาของกลุ่มพัฒนาสตรี โรงเรียนบ้านโป่งมอญ และการประกวดนางนพมาศ ณ โรงเรียนบ้านแม่ผง