0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

[ เปิดอ่าน 20 ครั้ง ]
ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่ผง หมู่ที่ 5วันที่ 7 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ นำโดยนายสุริยัน ตื้อยศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่ผง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
โดยร่วมขบวนพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนบ้านแม่ผง กลุ่มพลังมวลชน เคลื่อนขบวนมายังศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ผง เมื่อถึงบริเวณพิธีแล้ว โดยมีนายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว ประธานฯ ในพิธี และทางพัฒนาการอำเภอการรายงานความเป็นมาวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี ประธานฯ ยืนประจำจุดเพื่อมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน และนายสุริยัน ตื้อยศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ แลกเงินขวัญถุงพระราชทานเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ประชาชนบ้านแม่ผง ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่ผง หมู่ที่ 5