0-5377-8011
0-5377-8225
095-495-7730
วิสัยทัศน์ : โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า
สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน
คำขวัญ : เกษตรกรรมขึ้นชื่อ เลื่องลือไร่ชา วัดพระธาตุเป็นสง่า การศึกษาก้าวไกล
ประชาธิปไตยเบ่งบาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

นายสุริยัน ตื้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ


แจ้งง่าย ๆ ผ่านการพูดคุย LINE @TraffyFondue องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

"ทุกปัญหาของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำพร้อมรับฟังและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที"
ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบไปให้ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือ “Traffy Fondue” (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสะอาด ไฟส่องสว่าง หรือถนนชำรุด โดยเป็นการแจ้งปัญหาในรูปแบบที่มีข้อมูลเพียงพอให้หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ทันที เช่น มีภาพถ่าย และตำแหน่งบนแผนที่ ประชาชนผู้พบปัญหา แจ้งง่าย ๆ ผ่านการพูดคุย LINE @TraffyFondue องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ